MENU

Onze integrale aanpak

Van 'doing agile' naar 'being agile'

Wanneer organisaties kiezen voor een agile framework en dat vervolgens uitrollen, ligt de focus vooral op 'doing agile'. De impact op de mensen en op de inrichting van de organisatie kan daarbij worden onderschat.

Onze integrale aanpak richt zich om die reden op de cultuur, de processen én de structuur, oftewel op agile doorleven, agile organiseren en agile werken.

Onze integrale aanpak werkt tegelijkertijd bottum-up en top-down en zorgt hiermee dat de drie principes van een wendbare organisatie door iedereen worden uitgedragen.

Agile mindset

Wanneer de processen leidend zijn zie je vaak weerstand ontstaan. Ons uitgangpunt zijn de mensen en de agile mindset. Wanneer de agile mindset wordt begrepen en doorleefd, ontstaat er een cultuur waarin de mensen zelf het initiatief nemen. Het zijn namelijk de mensen die het beste weten welke processen en structuren er versnellend of juist vertragend werken.

Deze kennis is de basis om agile werken in te richten of te verbeteren, omdat agile een middel moet zijn en geen doel op zich. Het doel is ten slotte om de klant zo goed mogelijk te bedienen, dankzij een wendbare interne organisatie.

Onze integrale aanpak focust zich op leiderschap en de drie principes van een lerende organisatie om op die manier effectief tot business agility te komen.

Of het nu om een startende of lopende transformatie gaat, onze agile coaches helpen je om van veranderbehoefte naar verandervisie naar succesvol veranderen te komen. Ondersteunend aan de coaching kunnen zij helpen met toepassing en ontwikkeling van de:

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

YOWYO!

You Own What You Observe

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Lagant Business Builders

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
[email protected]+31 (0)41 322 4106

In 2020 is Agile Business Builders onderdeel geworden van de Lagant Groep. Lees meer.

Andere Lagant Groep websites

LagantVan Aetsveld
The PMO CompanyRevealzVerandergidsIPMA CompactPRINCE2 Compact
© 1991-2023 Agile Business Builders | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top